петък, 12 август 2011 г.

Queen-ско настроение

Днес един човек, когото много обичах, щеше да има рожден ден.
Но нищо. Кръвта вода не става, даже когато вече я няма.